Výškové práce a zemní práce

Provádíme veškeré výškové práce s vlastní pracovní plošinou s dosahem až 25 m. Pro naše zákazníky zajistíme zapůjčení pracovních plošin. Pracovní plošiny jsou ideální pro zajištění oprav střech, komínů, mytí fasád, čištění okapů, montáže hromosvodů, elektroinstalace a instalace reklamních bannerů aj.

Kontejnerová doprava – půjčování a svoz kontejnerů

ReMont Group, s.r.o. zajišťuje kontejnerovou dopravu včetně pronájmu kontejnerů s nosností do 4 tun. V rámci kontejnerové dopravy vám nabízíme dopravu písku, betonu, kůry, stavebního a jiného odpadu, sutě, štěrku, zahradní zeminy aj. Naše kontejnery nejsou určeny na nebezpečný odpad.